Dnešný dátum: 27.10.2016   
Počet návštev: 4077
Vítame Vás na stránke Sekcie LRU - MUCHA
 
V sekcii "Formuláre" nájdete informácie a formuláre pre prihlasovanie družstiev do postupových súťaží LRU-mucha pre rok 2017.
Termín registrácie je do 30.11.2016, po tomto termíne je ešte možné prihlásiť družstvo do 15.12.2016 so sankciou 50% štartovného navyše, po tomto termíne už nie je možné prihlásiť družstvo do súťaží.
 
  Novinky:

Všetky zmeny na tejto stránke budú uvedené v nasledujúcej tabuľke s popisom, kde v obsahu ich môžete nájsť.

DÁTUM

POLOŽKA OBSAHU

POPIS ZMENY/DOPLNKU

20.10.2016 Formuláre Registrácia družstiev do súťaží LRU-mucha pre rok 2017
10.10.2016 Výsledky súťaží Rebríček pre reprezentáciu 2017
10.10.2016 Výsledky súťaží Aktuálny RSM po všetkých slovenských pretekoch
10.10.2016 Výsledky súťaží Dubnícky Dúhak 2016
10.10.2016 Propozície Vianočný pstruh - nebodovaný pretek
03.10.2016 Výsledky súťaží Oravský lipeň 2016